Oferta

Oferta Profess Zarządzanie Nieruchomościami Bielsko-Biała. Podpisując odpowiednią umowę przejmujemy na siebie poniższy zakres czynności i obowiązków, które w toku indywidualnych ustaleń mogą zostać rozszerzone o kolejne zadania. Stawkę za zarządzanie/administrowanie ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się z obiektem.