Polityka prywatności Serwisu

Drogi Użytkowniku,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. L. z 2016 nr 119 str.1), w skrócie RODO, a także innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Właściciel Serwisu

Właścicielem Serwisu znajdującego się pod adresem www.profess-zn.pl jest firma: Profess Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Mucha z siedzibą w Bielsku-Białej, adres korespondencyjny: ul. M. Michałowicza 60, 43-300 Bielsko-Biała.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma: Profess Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Mucha z siedzibą w Bielsku-Białej, adres korespondencyjny: ul. M. Michałowicza 60, 43-300 Bielsko-Biała, adres email: [email protected], tel. kom. (+48) 505 663 505.

Operator Serwisu

Operatorem Serwisu / Strony, dalej zwanym  “Operatorem” jest: firma dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, tel. +48 (22) 749 01 35.

Zakres i cel zbierania Danych Osobowych

Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Dane Osobowe Użytkownika Serwisu tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość lub zapytanie oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale konieczne dla udzielenia Użytkownikowi Serwisu odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Użytkownikiem korespondencji mailowej.

Informacje w formularzach

Administrator za pomocą Serwisu zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że  Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza. Właściciel Serwisu/Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych przez  Użytkownika  Serwisu jest całkowicie dobrowolne ale także niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać.

Użytkownicy Serwisu

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania i gromadzenie Danych Osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu podane w formularzu kontaktowym, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytania. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Użytkownika Serwisu sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownikowi Serwisu przysługuje: prawo dostępu do swoich danych,  prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na warunkach art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do uzyskania kopii danych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody Użytkownika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w sytuacji gdy takie przetwarzanie wywołuje wobec Użytkownika Serwisu skutki prawne, z uwzględnieniem zapisów art. 22 RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku zmiany zasad w zakresie Polityki Prywatności stosowanej przez Administratora niniejszy dokument może ulec zmianie.

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Polityka cookies

Dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies na stronie www.profess-zn.pl, której wydawcą jest Profess Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Mucha z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Michałowicza 60.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na twoim komputerze (bądź innym urządzeniu, z którego korzystasz). Pliki Cookies używane są w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony www. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Ciasteczka wykorzystywane są do dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony www, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony www i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Stosujemy zewnętrzne pliki Cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google

 • Niniejszy Serwis korzysta z plików cookies.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca niniejszego Serwisu, mogą to być również podmioty z nim współpracujące. Wydawcą niniejszego Serwisu jest: „Profess Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Mucha”, ul. M. Michałowicza 60, 43-300 Bielsko-Biała.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • dostosowania zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do potrzeb Użytkownika;
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, każdy Użytkownik może to zrobić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies. Można zmienić też ustawienia przeglądarki, tak aby nie przechowywała plików cookies, po zmianie ustawień plików cookies nasza strona będzie dalej poprawnie działała i będzie można nadal z niej korzystać bez zmian.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki?

 • w przeglądarce Firefox: Opcje – Prywatność,
 • w przeglądarce Chrome: Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – Prywatność – Ustawienia treści,
 • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia – Opcje internetowe – Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) – Zaawansowane (pozwala dostosować obsługę cookies ręcznie),
 • w przeglądarce Opera: Preferencje – Zaawansowane – Ciasteczka
 • w przeglądarce Vivaldi: Narzędzia – Ustawienia – Prywatność

Uwaga: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.